Giáo trình Giải phẫu học Đầu và Cổ 4e

Trong ấn bản thứ 4 của cuốn giáo trình ngắn gọn này, các hình ảnh mới đã được thêm vào và thiết kế lại cuốn sách đẹp mắt và thân thiện hơn. Với những hình ảnh chất lượng cao, các bản vẽ và bảng biểu cung cấp cho sinh viên một sự hiểu biết toàn diện về chủ đề quan trọng này.

Ấn bản này bao trùm các thông tin giải phẫu cơ bản không thể tìm thấy trong các cuốn giáo trình nào khác cùng chủ đề. Nó trình bày chi tiết các cấu trúc của khoang miệng từ quan điểm thăm khám răng miệng để thúc đẩy các ứng dụng thực hành của các khái niệm giải phẫu cơ sở.
Các tính năng khác bao gồm các hộp khuyến nghị ngắn gọn nhấn mạnh các khía cạnh lâm sàng của giải phẫu, thảo luận về nền tảng giải phẫu của gây mê cục bộ và dẫn lưu bạch huyết, và thêm phần phát triển phôi thai học của các cấu trúc giải phẫu đầu cổ.

TÓM TẮT
Textbook of Head and Neck Anatomy
Lippincott Williams & Wilkins
James L. Hiatt, Leslie P. Gartner
Paperback: 400 pages
Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;
Fourth edition (March 27, 2009)
Language: English
ISBN-10: 078178932X
ISBN-13: 978-0781789325

Các bạn có thể đọc online: click tại đây
Hoặc tải về tại đây: click tại đây

Facebook Comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *